Kontakt/Regulamin

Zapoznaj się z obowiązującym regulaminem Szkoły Rodzenia

Pobierz Formularz Zgłoszeniowy w celu zapisania się na zajęcia Szkoły Rodzenia

Pobierz wymagane zaświadczenie do podpisu przez lekarza Ginekologa

Aktualny Cennik do pobrania

Informuję, że na podstawie art. 13 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Rodzenia S.C. Adriana Wieliczka, Dagmara Królicka z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkoła Rodzenia S.C. Adriana Wieliczka, Dagmara Królicka można skontaktować się za pośrednictwem telefonu kontaktowego +48 609 660 804, +48 663 548 628 lub za pośrednictwem poczty email na adres srcentrumrodzicielstwa@gmail.com.

3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym (w tym dane szczególnej kategorii zgodne z art. 9 RODO) przetwarzane są w celach:

Organizacji i realizacji programu Szkoły Rodzenia, prowadzenia zajęć z zakresu edukacji przedporodowej, treningów, zajęć chustonoszenia oraz zajęć praktycznych nad noworodkiem jak również w celach  kontaktowych. W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w zgodzie. Realizacji zgłoszenia na udział w prowadzonych zajęciach Szkoły Rodzenia –  przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją postanowień umowy;
Aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne, np. obowiązki rachunkowe i podatkowe-  do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;
Aby realizować nasze usprawiedliwione interesy, takie jak dochodzenie roszczeń i obrona praw – nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach.

4) Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia, w przypadku niepodania danych udział w prowadzonych zajęciach jest niemożliwy.

5) Posiada Pani/Pan prawo do:

Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
Przenoszenia danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Informuję, że na podstawie art. 14 Rozporządzenie o ochronie
danych osobowych (RODO) :

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Rodzenia S.C Adriana Wieliczka, Dagmara Królicka z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkoła Rodzenia S.C. Adriana Wieliczka, Dagmara Królicka można skontaktować się za pośrednictwem telefonu kontaktowego +48 609 660 804, +48 663 548 628 lub za pośrednictwem poczty email na adres srcentrumrodzicielstwa@gmail.com.

3) Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko) przekazane przez osobę wypełniającą formularz zgłoszeniowy  przetwarzane są w celach:

Organizacji i realizacji programu Szkoły Rodzenia, prowadzenia zajęć z zakresu edukacji przedporodowej, treningów, zajęć chustonoszenia oraz zajęć praktycznych nad noworodkiem jak również w celach  kontaktowych. W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w zgodzie. Realizacji zgłoszenia na udział w prowadzonych zajęciach Szkoły Rodzenia – przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją postanowień umowy;

Aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne, np. obowiązki rachunkowe i podatkowe –  do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;
Aby realizować nasze usprawiedliwione interesy, takie jak dochodzenie roszczeń i obrona praw – nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach.

4) Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia, w przypadku niepodania danych udział w prowadzonych zajęciach jest niemożliwy.

5) Posiada Pani/Pan prawo do:

Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
Przenoszenia danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Szkoła Rodzenia S.C. Adriana Wieliczka, Dagmara Królicka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Słowackiego 2 (Galeria-Dworzec 1 piętro)
Telefon kontaktowy :
Adriana +48 609 660 804
Dagmara +48 663 548 628

Email : srcentrumrodzicielstwa@gmail.com