Plan zajęć

1. Wprowadzenie

 • powitanie uczestników oraz przedstawienie planu spotkań
 • omówienie dokumentacji porodowej
 • omówienie oraz przygotowanie planu porodu (wybór miejsca porodu)
 • torba porodowa i wyprawka dla noworodka

2. Poród

 • objawy zbliżającego się porodu
 • kiedy udać się do szpitala
 • omówienie poszczególnych okresów porodu ( I, II, III, IV)
 • farmakologiczne i niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego
 • pozycje wertykalne
 • poród w wodzie
 • poród zabiegowy oraz cięcie cesarskie
 • rola partnera w trakcie porodu

3. Połóg

 • zmiany hormonalne w trakcie oraz po (baby blues, depresja poporodowa, psychoza)
 • zmiany ogólnoustrojowe w ciele kobiety
 • pielęgnacja krocza oraz rany pooperacyjnej
 • aktywacja rany po cięciu cesarski
 • mięsnie dna miednicy (rola, ćwiczenia mięśni dna miednicy przed oraz po porodzie)
 • formalności rodzica

4. Noworodek

 • stany przejściowe u noworodka
 • pielęgnacja dziecka (kąpiel noworodka, pielęgnacja skóry oraz kikuta pępowiny)
 • kącik noworodka
 • pierwsza pomoc
 • szczepienia ochronne w szpitalu
 • ocena noworodka w skali „Apgar” bezpośrednio po porodzie
 • masaż Shantala ( łagodzenie dolegliwości jelitowych norowodka)
 • chustonoszenie  

5. Karmienie

 • problemy związane z laktacją
 • pierwsze karmienie po porodzie (kontakt „skóra do skóry”, rola „kangurowania”)
 • pozycje do karmienia piersią
 • zalety oraz wady karmienia piersią
 • dieta matki karmiącej
 • odciąganie oraz przechowywanie pokarmu
 • mieszanki mleka